Algemene voorwaarden-Ladbrokes.be

Lees dit aandachtig. Het is heel belangrijk dat u deze voorwaarden leest en begrijpt. Door het aanvinken van het vakje waarmee u aangeeft dat u deze voorwaarden accepteert en door verder te gaan met uw aanvraag voor ons affiliateprogramma, gaat u akkoord (na onze goedkeuring van uw aanvraag) met de onderstaande voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden (of geen toestemming hebt om deze te accepteren), moet u niet verder gaan met uw aanvraag. Neem voor vragen over ons affiliateprogramma of deze voorwaarden contact op met de betreffende affiliatemanager. Klik hier om contact met ons op te nemen of klik hier www.ladbrokespartners.com om de affiliatewebsite te bekijken.

 

 1. Definities

De volgende termen in deze overeenkomst hebben de volgende betekenissen:

Overeenkoms: tbetekent deze voorwaarden die gelden voor ons affiliateprogramma;

Bedrijfscontent: betekent merkfeatures en gerelateerde content (zoals gewijzigd) die eigendom zijn van het bedrijf;

Werkdag: elke dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is in België;

Bedrijf: betekent S.A. DERBY, een bedrijf dat is ingeschreven en bestaat onder de Belgische wetgeving, met geregistreerd kantoor te Waversesteenweg, nr. 1100/3, 1160 BRUSSEL (OUDERGEM), BELGIË En geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.042.484;

Klanten: betekent een bezoeker vanaf de partnersite die de website heeft betreden via de links en die (i) een nieuw account heeft geopend bij het bedrijf met betrekking tot de website; (ii) niet eerder een account heeft geopend bij het bedrijf met betrekking tot deze website; (iii)zijn accountregistratiegegevens heeft laten controleren en goedkeuren door Ladbrokes, inclusief (zonder beperkingen) dat de persoon de minimale wettelijke leeftijd heeft of ouder is; (iv) geld inzet, of speelt, (waar relevant) met gestort geld op de website; en (v) is gekwalificeerd en geautoriseerd voor toegang tot en gebruik van de website in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van deze website en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving, regels en regelgeving;

Uitgesloten gebieden: betekent de volgende gebieden, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden door Ladbrokes: Amerikaans Samoa, Australië, Bulgarije, China, Christmaseiland, Frankrijk, Frans-Guyana, Griekenland, Guadeloupe, Guam, Israel, Italië, Hong Kong, Martinique, Mayotte, Noordelijke Marianen, Polen, Puerto Rico, Réunion, Saint-Pierre en Miquelon, Zuid-Afrika, Turkije, VS, Amerikaanse Maagdeneilanden en de Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten.

Spelersactiviteiten vanuit de volgende gebieden komen niet in aanmerking voor CPA-betalingen: Afghanistan, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan. Wit-Rusland, Georgië, Oost-Timor, Indonesië, Iran, Irak, Kazachstan, Kirgizië, Montenegro, Noord-Korea, Puerto Rico, Servië, Sudan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, Bolivia, Brazilië, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, India, Letland, Litouwen, Moldavië, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru en Oekraïne.

HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE OVEREENKOMST REGELMATIG TE RAADPLEGEN EN CONTROLEREN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN IN DE LIJST MET UITGESLOTEN GEBIEDEN.

Gevrijwaarde partij: betekent het bedrijf en de compagnons, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aandeelhouders en andere partners van het bedrijf;

Ladbrokes/we/ons/onze: betekent DERBY S.A., een bedrijf dat is ingeschreven en bestaat onder de Belgische wetgeving, met geregistreerd kantoor te Waversesteenweg nr. 1100/3, 1160 BRUSSEL (OUDERGEM), BELGIË En geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.042.484;

Links: betekent de internethyperlinks op de site van de partner die linken naar de website zoals overeengekomen;

Minimum wettelijke leeftijd: betekent de leeftijd die de klant moet hebben om deel te nemen aan online gokken. In België is de minimum wettelijke leeftijd 18 jaar of ouder voor online sportweddenschappen en 21 jaar of ouder voor online gokken.

Netto inkomsten: betekent alle bruto gelden die door ons van de klanten worden ontvangen via de website min al het volgende: (i) geld uitbetaald aan klanten als winst; (ii) geld betaald in de vorm van gokbelastingen, heffingen of belastingen waaronder btw (of redelijke reserves in deze) of andere wettelijke aftrekkingen of betalingen aan vergunningsinstanties waaronder, zonder beperking, de vergunningskosten van de Kansspelcommissie of elke ander equivalente instantie; (iii) kosten voor elektronische betalingen en creditcardorganisaties; (iv) oninbare schulden; (v) geld toegeschreven aan verboden activiteiten; (vi) geretourneerde inzetten; (vii) provisies voor transacties die zijn teruggeboekt op instructie van de bank van de kaarthouder (normaal storneringen genoemd); (viii) alle gelden ontvangen van klanten die gokken met een bedrijf via een platform dat eigendom is van of bedreven wordt door een derde; (ix) de kosten van ‘gratis inzetten’ of ‘gratis chips’ die aan klanten worden gegeven voor promotie of marketing; en (x) alle royalty’s aan derden die zijn opgelopen in verband met klanten (royalty aan derden betekent in deze context royalty’s of winstaandelen die het bedrijf een derde moet betalen om technologie of andere producten die op de website worden gebruikt wettelijk te kunnen gebruiken);

Partnersite: betekent de website(s) van de affiliate die door ons is/zijn goedgekeurd;

Verboden activiteit: verwijst naar een daadwerkelijke of gepoogde handeling door u of welke Klant dan ook, die door ons redelijkerwijs wordt beschouwd als (i) onwetmatig in alle toepasbare jurisdicties; (ii) verricht is te kwader trouw; of (iii) bedoeld is om te frauderen bij welke Onderneming of Website dan ook, en/of bedoeld is om contractuele of wettelijke beperkingen te omzeilen, ongeacht of deze handelingen of gepoogde handelingen ons of één van de websits  feitelijk schade of nadeel hebben berokkend (en verboden activiteit omvat, zonder beperkingen: collusie, misbruik van bonussen of andere promotionele acties; misbruik van de CPS-commissiestructuur (indien toepasbaar); de schending van wetten voor witwissen van geld of andere wetten en regelgevingen; het sturen van ongewenste e-mail (spamming); onjuiste, misleidende of ongeoorloofde reclame of representatie; het gebruik van gestolen kredietkaarten; rakeback-activiteiten; en ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten (met (inbegrip van de rechten van derde partijen en welke bedrijfsrechten dan ook));

Inkomstenaandeel: betekent uw totale aandeel van de netto inkomsten aangroeiend per verticaal, indien aanwezig, tijdens de voorgaande kalendermaand;

Termijn: betekent de periode waarin deze overeenkomst van toepassing is, startend op de datum waarop wij u bekend maken dat uw aanvraag succesvol is in overeenstemming met clausule 4.1, en hierna doorlopend tenzij en tot beëindigd in overeenstemming met clausule 14;

Gebruiker(s): betekent gebruikers van de partnersite;

Verticaal: betekent poker, casino, sport, bingo, financials, loterij of andere dergelijke producten zoals bepaald door Ladbrokes;

Website: betekent website beheerd door het bedrijf en alle gerelateerde pagina’s; en

u/uw/affiliate: betekent de affiliate(s), zijnde de persoon of het bedrijf op het relevante aanvraagformulier.

 1. Deze overeenkomst

2.1. Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen ons (DERBY S.A.) en u (de persoon of het bedrijf op het aanvraagformulier) met betrekking tot uw aanvraag voor lidmaatschap (en als uw aanvraag succesvol is, uw lidmaatschap) van ons affiliateprogramma.

2.2. Als u wordt goedgekeurd als affiliate, zult u:

2.2.1. de website promoten zoals uiteengezet op www.ladbrokespartners.com; en

2.2.2. links creëren.

2.3. Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord uw diensten aan het bedrijf te verlenen.

2.4. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande voorwaarden voor ons affiliateprogramma.

2.5. We kunnen op elk moment de gehele of een gedeelte van deze overeenkomst wijzigen. Zeven (7) dagen voorafgaand aan dergelijke wijzigingen ontvangt u hiervan bericht op uw e-mailadres. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u deze overeenkomst opzeggen in overeenstemming met de voorwaarden. We publiceren de datum waarop wijzigingen in de voorwaarden zijn uitgevoerd in clausule 17 hieronder. Uw voortgaande deelname aan ons affiliateprogramma nadat we de wijzigingen bekend hebben gemaakt, vormt een bindende acceptatie van deze wijzigingen.

2.6. U erkent en gaat ermee akkoord dat artikel 7 §1, 8 en 8 §1 (informatie die via elektronische weg moet worden gegeven) en 10 (plaatsen van een bestelling) van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, niet van toepassing zijn en geen invloed hebben op deze overeenkomst.

3 Interpretatie

3.1. In deze overeenkomst (tenzij de context anders vereist):

3.1.1. zijn clausuletitels uitsluitend opgenomen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie;

3.1.2 omvat enkelvoud het meervoud en vice versa;

3.1.3 omvat elke verwijzing naar “personen” natuurlijke personen, firma’s, partnerschappen, bedrijven, ondernemingen, verenigingen, organisaties, overheden, staten, overheids- of staatsinstanties, stichtingen en trusts (in elk geval al dan niet met afzonderlijke wettelijke persoonlijkheid en onafhankelijk van de jurisdictie waarin of de wet waaronder deze is ingeschreven of bestaat); en

3.1.4. is een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling, een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling en alle bevelen, regels, instrumenten en andere onderliggende wetgeving onder de betreffende wet zoals geamendeerd, opnieuw tot wet verheven of uitgebreid op het betreffende tijdstip.

 1. Uw aanvraag

4.1. Als onderdeel van het aanvraagproces om lid te worden van ons affiliateprogramma, moet u een online aanvraagformulier invullen en opsturen. Het aanvraagformulier maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. We bepalen naar eigen inzicht of we uw aanvraag goedkeuren of niet; onze beslissing is definitief en er bestaat geen recht van beroep. We stellen u per e-mail op de hoogte of uw aanvraag succesvol was of niet. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u op elk moment een nieuwe aanvraag indienen. Als uw aanvraag succesvol is, e-mailen we u de benodigde instructies over wat u moet doen om de links te creëren.

4.2. U garandeert, verklaart en belooft ons dat u niet woonachtig bent in de VS en diens grondgebieden (als u een persoon bent) of dat uw bedrijf niet is ingeschreven in of handelt vanuit de VS en diens grondgebieden (als u een bedrijf bent).

 1. Identiteitscontrole en ondersteunende documenten

5.1. Het is ons beleid om witwassen en elke activiteit die witwassen of het financieren van terroristische of criminele activiteiten vergemakkelijkt, te verbieden en actief te voorkomen. Voor het goedkeuren van uw aanvraag, controleren we uw identiteit via de informatie die u hebt geleverd en door het verkrijgen van meer informatie via openbare bronnen en gegevens. Ter voorkoming van twijfel gaat u ermee akkoord dat we elke persoonlijke informatie die u hebt gegeven, mogen gebruiken voor het controleren van uw identiteit.

5.2. U gaat ermee akkoord ons ondersteunende documenten te leveren, waarom we van tijd tot tijd kunnen verzoeken. Ondersteunende documenten kunnen een of alle van de volgende omvatten voor personen: een kopie van een geldig paspoort; kopie van een geldig rijbewijs; kopie van een gas-, licht- of waterrekening; referentiebrief van uw bank; een kopie van een bankafschrift. Voor een bedrijf kunnen ondersteunende documenten omvatten: een kopie van het inschrijfbewijs van het bedrijf; statuten (of equivalent document); naar behoren goedgekeurd bedrijfsplan; verklaring van goed gedrag; volmacht; en informatie met betrekking tot de begunstigde eigenaren en directeuren van het bedrijf. U gaat ermee akkoord en erkent dat we het recht hebben betalingen die aan u verschuldigd zijn in te houden (i) als dergelijke ondersteunende documenten niet op tijd worden geleverd en (ii) tot de tijd dat uw gegevens naar onze tevredenheid zijn gecontroleerd.

 1. De links

6.1. Gedurende de termijn zult u de meest up-to-date links die u worden geleverd door het bedrijf prominent opnemen en continu weergeven op de partnersite op een manier en een plek die is overeengekomen tussen u en het bedrijf en u zult de vorm, locatie of werking van de links niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Als we uw aanvraag goedkeuren, moet de partnersite de betreffende links weergeven binnen vier (4) weken nadat u bericht hebt gekregen dat u geaccepteerd bent. Als u de links niet weergeeft, kunnen we deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande mededeling.

6.2. U gaat ermee akkoord het bedrijf redelijke hulp te bieden met betrekking tot het weergeven, de toegang tot, de overdracht en het onderhoud van de links.

6.3. U zult ervoor zorgen dat u geen links plaats op pagina’s van de partnersite die zijn gericht op personen onder de minimale wettelijke leeftijd of, als dit verboden is aan de partnersite door de toepasselijke wetgeving in een relevante jurisdictie, aan iedereen die onder de leeftijd is waarop zij wettelijk mogen deelnemen.

6.4. Indien u de links op websites anders dan de partnersite wilt plaatsen, moet u eerst schriftelijke toestemming krijgen van het bedrijf waar de links betrekking op hebben.

6.5. Het bedrijf heeft het recht de partnersite te controleren om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst en u levert het bedrijf gratis alle gegevens en informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, wachtwoorden) om het bedrijf in staat te stellen een dergelijke controle uit te voeren.

6.6. Als het bedrijf ontdekt dat uw gebruik van een link niet overeenkomt met de voorwaarden van deze overeenkomst, heeft het het recht om maatregelen te nemen om de links niet werkend te maken en hebben we het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande mededeling.

6.7. U mag niet:

6.7.1. keywords, zoektermen of andere identifiers kopen of registreren voor gebruik in een zoekmachine, portal, gesponsorde advertentieservice of andere zoekservice;

6.7.2. metatag-keywords opnemen in de partnersite; of

6.7.3. in geen geval op een andere manier merken, termen of afbeeldingen (tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst) gebruiken, die identiek of gelijk zijn aan de handelsmerken of handels- of andere merknamen van het bedrijf.

6.8. U noch uw naaste familie komt in aanmerking om klant te worden en u hebt geen recht op een aandeel van de netto inkomsten (of een andere vergoeding van een bedrijf) met betrekking tot dergelijke familieleden of vrienden. Naaste familie omvat in deze context uw echtgenoot, partner, ouder, kind, broer of zus.

6.9. U zult niet:

6.9.1. direct of indirect een persoon of rechtspersoon een beloning of incentive aanbieden (waaronder, zonder beperking, betaling van geld of ander voordeel) voor het gebruik van de links om naar de website te gaan (b.v. door het instellen van een “beloningsprogramma” voor personen of rechtspersonen die de links gebruiken voor toegang tot de website);

6.9.2. de inhoud van een elektronisch formulier of ander materiaal dat bij ons wordt ingediend door een persoon lezen, onderscheppen, vastleggen, doorleiden, overzetten of invullen.

6.9.3. op welke manier ook de werking van een button, link of andere interactieve feature van de website wijzigen, doorleiden, onderdrukken of vervangen;

6.9.4. transacties van elke soort aangaan op de website ten gunste van een derde, of een ander persoon of rechtspersoon toestemming geven om, ondersteunen of aanmoedigen dit te doen;

6.9.5. een actie ondernemen die redelijkerwijs verwarring kan veroorzaken bij de eindgebruiker voor wat betreft onze relatie met u, of de site waarop functies of transacties plaatsvinden;

6.9.6. anders dan het leveren van de links in overeenstemming met deze overeenkomst en elke reclame uit clausule 6.13, advertenties of promotiecontent die de website of het bedrijf/de bedrijven promoten posten of weergeven;

6.9.7. advertenties of promotiecontent die de website promoot, posten of weergeven of anderszins rondom of in combinatie met de weergave van de website (b.v. door pop-upvensters of pop-undervensters of “framing” techniek of technologie) of een derde ondersteunen, toestemming geven of aanmoedigen om deze actie te ondernemen;

6.9.8. proberen om gelden die wij u moeten betalen artificieel te verhogen;

6.9.9. ervoor zorgen dat de website (of een pagina ervan) opent in de browser van de bezoeker tenzij doordat de bezoeker op een link klinkt;

6.9.10. proberen om traffic van of op een website die deelneemt aan ons affiliateprogramma te onderscheppen of doorverwijzen (inclusief, zonder beperking, via door gebruiker geïnstalleerde software);

6.9.11. de links en/of advertentie en promotiecontent van Ladbrokes (waaronder banners, campagnes en promotiemateriaal) gebruiken naast, in combinatie met of in verband met ongepaste content (waaronder, zonder beperking, smadelijke of lasterlijke content, obscene, wellustige, pornografische, obscene of seksuele content, geplagieerde content, content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of content die religieuze haat of vooroordelen kan oproepen) en op peer-to-peer sharesites en bit torrents. U zult graphics van Ladbrokes, banners van Ladbrokes, de links of content van Ladbrokes onmiddellijk verwijderen of de verwijdering bevelen na een bericht hierover van Ladbrokes;

6.9.12 u direct of indirect bezig houden met, toestaan, helpen, promoten, aanmoedigen of voordeel trekken uit een handeling of traffic die verboden activiteiten is;

6.9.13 direct of indirect advertenties of promotiecontent die de website promoot of op andere wijze adverteert of market, posten, weergeven, verspreiden of doorsturen (waaronder, zonder beperking, banners, campagnes en promotiemateriaal) aan personen of rechtspersonen in de uitgesloten gebieden; of

6.9.14 op geen enkel moment, de partnersite of links toegankelijk maken aan een persoon of rechtspersoon in de uitgesloten gebieden.

6.10. Als we, naar eigen goeddunken, bepalen dat u zich hebt beziggehouden met een van de activiteiten uit clausule 6.9, kunnen we (zonder beperking van andere rechten en hulpmiddelen tot onze beschikking) geld inhouden dat anders aan u te betalen zou zijn volgens deze overeenkomst en/of deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

6.11. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE OVEREENKOMST REGELMATIG TE RAADPLEGEN EN CONTROLEREN MET BETREKKING TOT WIJZIGINGEN IN DE LIJST MET UITGESLOTEN GEBIEDEN.

6.12. U zult het bedrijf schadeloosstellen op verzoek en vrijwaren van en tegen alle verliezen, verzoeken, claims, schades, boetes, kosten, uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, vervolgverliezen en winstverlies, redelijke juridische kosten en uitgaven en BTW hierover indien van toepassing) en wettelijke aansprakelijkheid die het bedrijf direct of indirect heeft ondergaan of opgelopen als gevolg van een inbreuk van u op de clausules 6.7, 6.8 of 6.9.

6.13. Als u contact opneemt met een van uw gebruikers om de website of de links te promoten, moet u in de hoofdtekst van deze communicatie duidelijk maken dat deze communicatie plaatsvindt zonder kennis of betrokkenheid van het bedrijf en dat een evt. klacht die de betreffende gebruiker heeft, moet worden gericht aan u en niet aan het bedrijf.

6.14. U zult zich te allen tijde houden aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle gerelateerde of vergelijkbare wetgeving.

6.15. In elk geval zult u de gebruiker via een privacybeleid of op een ander geschikte wijze, op de hoogte stellen dat er trackingtechnologie wordt geïnstalleerd op de harde schijf van de gebruiker als een gebruiker op de links klikt. U zult de gebruikers de mogelijkheid geven om de installatie van dergelijke trackingtechnologie af te wijzen in overeenstemming met artikelen 5 en 9 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Onze verplichtingen

7.1. We leveren of zorgen ervoor dat het bedrijf u de links levert die moeten worden opgenomen op de partnersite en kunnen dergelijke links van tijd tot tijd updaten.

7.2. Onderhevig aan het feit dat u zich houdt aan onze instructies met betrekking tot het tracken van klanten, zullen we ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat als een klant naar de website linkt via de links en vervolgens een weddenschap plaatst bij een bedrijf, de betreffende klant wordt geïdentificeerd als afkomstig van de partnersite. We zijn echter op geen enkele manier aansprakelijk naar u als we niet konden identificeren dat een klant van de partnersite afkomstig was.

 1. Betaling

8.1. We bieden een aantal betaalstructuren aan onze affiliates, waaronder inkomestenaandeel, CPA en hybride modellen. Neem contact op met uw affiliatemanager voor meer informatie over onze betaalstructuur.

8.2. Tenzij anders overeengekomen met uw affiliatemanager is onze standaard betaalstructuur dat we u een percentage van de netto inkomsten betalen (in overeenstemming met de voorwaarden in clausule 8.5) die zijn ontvangen gedurende de termijn per verticaal en zolang klanten die u ons levert actief blijven. Het percentage te betalen netto inkomsten wordt bepaald door het aantal klanten dat aan ons wordt geleverd gedurende elke kalendermaand. Ga naar de commissiepagina op www.ladbrokespartners.com voor informatie over ons standaard percentage netto inkomsten die aan u te betalen zijn, afhankelijk van het aantal klanten dat elke maand aan ons wordt geleverd. U vindt ook informatie over onze opwindende en nieuwe promotieaanbiedingen voor nieuwe affiliates.

8.3. We leveren u afschriften die toegankelijk zijn via www.ladbrokespartners.com en waarin het aantal klanten staat en uw aandeel van de netto inkomsten dat aan u is toegewezen gedurende de loop van de kalendermaand.

8.4. Aan het eind van een kalendermaand leggen we uw inkomstenaandeel vast. Indien een inkomstenaandeel in een kalendermaand een negatief bedrag is, zijn we gerechtigd, maar niet verplicht dit negatieve bedrag door te schuiven en af te trekken van alle toekomstige inkomstenaandelen die anders aan u te betalen zouden zijn, tot de negatieve balans volledig is gecompenseerd. We zijn echter ook gerechtigd, maar niet verplicht, om de negatieve balans die anders zou worden doorgeschoven naar nul te brengen. Als het inkomstenaandeel niet hoger is dan € 100, zijn we gerechtigd om deze som in te houden en door te schuiven tot het einde van de eerste kalendermaand waarin het inkomstenaandeel (inclusief deze doorgeschoven som) € 100 overschrijdt, op welk moment de betaling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met clausule 8.5. Om twijfel te vermijden, u ontvangt alleen een uitbetaling als er een positieve balans is en als deze groter is dan € 100 in een bepaalde maand.

8.5. Afhankelijk van clausule 8.4 kunt u aan het eind van een kalendermaand een factuur indienen voor het relevante inkomstenaandeel dat aan u moet worden betaald door Ladbrokes en deze zal worden betaald binnen 45 dagen nadat Ladbrokes deze factuur heeft ontvangen. Het indienen van een factuur is echter geen verplichting aangezien het relevante inkomstenaandeel dat we u moeten betalen automatisch wordt ingediend en uitbetaald (in overeenstemming met deze clausule 8.5) binnen 60 dagen na het einde van de betreffende kalendermaand. Dit inkomstenaandeel wordt uitbetaald in euro, inclusief btw indien van toepassing.

8.6. Als er een fout wordt gemaakt in de berekening van het inkomstenaandeel, behouden we ons het recht voor deze berekening op elk moment te corrigeren en het te veel betaalde bedrag dat we aan u betaald hebben, terug te vorderen (inclusief, zonder beperking, door het verlagen van toekomstige betalingen die anders door ons aan u verschuldigd zouden zijn).

8.7. We behouden ons het recht voor om alle te betalen bedragen aan u onder deze overeenkomst in te houden als we denken dat er verboden activiteiten waarbij u betrokken bent, heeft plaatsgevonden of wordt overwogen, onafhankelijk van of de ingehouden bedragen betrekking hebben op het betreffende incident. Als we denken dat er zonder uw kennis verboden activiteiten heeft plaatsgevonden of wordt overwogen door een klant, zijn we gerechtigd om bedragen die aan u toekomen in verbinding met deze verboden activiteiten, in te houden. We hebben in dergelijke gevallen ook het recht om toekomstige aan u te betalen te bedragen te verlagen met bedragen die u al hebt ontvangen, als kan worden aangetoond dat deze zijn gegenereerd door verboden activiteiten.

8.8. We behouden ons het recht voor om het bedrag van uw inkomstenaandeel te verlagen naar een lager percentage als u gedurende een periode van drie (3) maanden geen nieuwe klanten hebt aangebracht.

8.9. We behouden ons het recht voor om uw geselecteerde betaalstructuur te wijzigen na een schriftelijke mededeling aan u. Een dergelijke wijziging wordt van kracht op de dag van deze mededeling.

8.10. Alle berekeningen in verband met het aan u te betalen bedrag volgens deze overeenkomst, worden door ons uitgevoerd en uitsluitend op basis van de gegevens en rapporten en onze berekeningen zijn definitief en bindend.

8.11. Netto inkomsten die worden ontvangen in valuta anders dan euro, worden omgerekend in overeenstemming met ons standaard beleid voor het omrekenen van valuta.

8.12. Alle betalingen worden gedaan inclusief btw, indien van toepassing.

8.13. Niettegenstaande een andere bepaling uit deze clausule 8 zijn we uitsluitend verplicht tot het betalen van bedragen waar u recht op hebt volgens deze overeenkomst (inclusief inkomstenaandelen) gedurende de termijn.

 1. Intellectueel eigendom

9.1. Het bedrijf geeft u een niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor het weergeven van de bedrijfscontent gedurende de termijn, uitsluitend met als doel het door u weergeven van de links op de partnersite zoals weergegeven in deze overeenkomst en in overeenstemming met richtlijnen zoals deze aan u worden gegeven door ons. Alle intellectuele eigendomsrechten en goodwill die voortkomen uit de links en in alle weddenschapproducten, bijbehorende systemen en software, met betrekking tot de diensten die worden geleverd door de bedrijven, blijven eigendom van de bedrijven. U hebt geen toestemming om de bedrijfscontent te gebruiken op een manier die schadelijk is voor het bedrijf of de reputatie of goodwill van het bedrijf. U hebt geen toestemming om de bedrijfscontent op enige manier te wijzigen of modificeren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

9.2. U gaat ermee akkoord dat de partnersite op geen enkele manier op het uiterlijk en/of het gevoel van de website mag lijken en zult op geen enkele manier de indruk wekken dat de partnersite de website is (of een onderdeel hiervan).

 1. Garanties

10.1. Elke partij bij deze overeenkomst verklaart en garandeert de ander dat hij alle rechten, titels en autoriteit heeft en deze zal behouden gedurende de termijn om deze overeenkomst aan te gaan, om de andere partij de rechten en licenties toe te kennen die worden toegekend in deze overeenkomst en om alle verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren.

10.2. U garandeert, verklaart en verplicht u er naar ons toe dat u alle benodigde registraties, autorisaties, vergunningen en licenties hebt verkregen en zult behouden om ervoor te zorgen dat u uw verplichtingen onder deze overeenkomst vervult en dat u zich volledig houdt en zult blijven houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3. U verklaart, garandeert en verplicht u ertoe dat de partnersite geen materiaal zal bevatten dat lasterlijk, pornografisch, onwettig, schadelijk, bedrijgend, smadelijk, obsceen, lastigvallend of aanstootgevend is op gebied van ras of etniciteit of andere wijze of discriminerend, gewelddadig, politiek gevoelig of op andere wijze controversieel is of inbreuk maakt op de rechten van derden of die linken naar dergelijk materiaal.

10.4. U garandeert dat u zich te allen tijde zult houden aan de bepalingen van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en eventuele amendementen en elke andere betreffende wetgeving en u zult het bedrijf schadeloosstellen op verzoek en vrijwaren van alle verliezen, boetes, aanspraken, claims, schades, kosten, uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, gevolgverliezen en winstverlies, redelijke juridische kosten en uitgaven en btw hierover indien van toepassing) en wettelijke aansprakelijkheid die het bedrijf direct of indirect heeft ondergaan of opgelopen als gevolg van een inbreuk van u op deze garantie.

10.5. U garandeert, verklaart en verplicht u ertoe dat u geen promotiemateriaal met betrekking tot de website hebt geadverteerd, gemarket, gepromoot of op andere manier beschikbaar gemaakt in een van de uitgesloten gebieden en dat in de toekomst ook niet zult doen.

 1. Disclaimer

We garanderen niet dat de werking van de website niet onderbroken of foutloos zal zijn en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of storingen.

 1. Schadeloosstelling

U zult de gevrijwaarde partij schadeloosstellen op verzoek en vrijwaren van en tegen alle verliezen, boetes, verzoeken, claims, schades, kosten, uitgaven (inclusief, zonder beperking, vervolgverliezen en winstverlies, redelijke juridische kosten en uitgaven en btw hierover indien van toepassing) en wettelijke aansprakelijkheid die de gevrijwaarde partij direct of indirect heeft ondergaan of opgelopen als gevolg van een inbreuk van u, het niet uitvoeren of naleven door u van een van de verplichtingen of garanties van uwer zijde uit deze overeenkomst.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

13.1. Niets in deze clausule 13 zal de aansprakelijkheid van het bedrijf beperken voor overlijden of persoonlijke verwondingen resulterend uit grove nalatigheid of fraude.

13.2. De bedrijven zullen in geen geval aansprakelijk zijn, in contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of voor inbreuk op wettelijke verplichtingen of op een andere manier voor:

13.2.1. verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of verwachtte besparingen; of

13.2.2. verlies van goodwill of reputatie; of

13.2.3. indirecte of gevolgverliezen;

onafhankelijk van of deze verliezen binnen de beschouwingen waren van de partijen op de datum van deze overeenkomst, of elk andere geval onder deze overeenkomst.

13.3. De aansprakelijkheid van het bedrijf zal in geen geval de som overschrijden van het totale geldbedrag dat we aan u betaald hebben gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop deze aansprakelijkheid wordt opgelopen.

 1. Termijn en verzuimende gebeurtenissen

14.1. Deze overeenkomst start op de datum dat we u op de hoogte stellen dat uw aanvraag succesvol is in overeenstemming met clausule 4.1 en loopt hierna door tenzij en tot deze wordt beëindigd in overeenstemming met clausules 14.2 of 14.3.

14.2. Niettegenstaande clausule 14.1 mag elke partij (“niet verzuimende partij”) de termijn beëindigen met onmiddellijke ingang door een schriftelijke mededeling aan de andere partij (“verzuimende partij”) als:

14.2.1. de verzuimende partij inbreuk pleegt op diens materiële verplichtingen onder deze overeenkomst en in geval van een herstelbare inbreuk, deze niet herstelt binnen dertig (30) dagen na de ontvangstdatum van een mededeling van de andere;

14.2.2. de verzuimende partij insolvent wordt of zijn schulden niet kan aflossen.

14.3. Elke partij mag deze overeenkomst beëindigen na aflevering van een voorafgaande schriftelijke mededeling met een opzegtermijn van vier (4) weken aan de andere partij.

14.4. Elke partij zal onmiddellijk een schriftelijke mededeling aan de andere partij doen in een geval waarin clausule 14.2.2. zich voordoet tijdens de termijn en waardoor de andere partij het recht heeft om de termijn te beëindigen.

14.5. De partijen hebben geen verdere verplichtingen of rechten onder deze overeenkomst na het einde van de termijn, zonder de verplichtingen of rechten aan te tasten die zijn opgelopen door elke partij op het moment dat de overeenkomst eindigt, behalve dat clausules 2, 3, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12, 12, 13, 14.5, 15 en 16 samen met de ander clausules waarvan doorgang nodig is voor het interpreteren of opleggen van deze overeenkomst, van toepassing blijven na het einde van de termijn.

 1. Vertrouwelijkheid

15.1. Elke partij verklaart dat hij op geen enkel moment aan een persoon vertrouwelijke informatie zal vrijgeven over het bedrijf, zaken, klanten, cliënten of leveranciers van de andere partij of van een lid van de groep bedrijven waartoe de andere partij behoort, tenzij zoals toegestaan door clausule 15.2.

15.2. Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij vrijgeven:

15.2.1. aan zijn medewerkers, directeuren, vertegenwoordigers of adviseurs die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de verplichtingen van de partij onder deze overeenkomst. Elke partij zorgt ervoor dat zijn medewerkers, directeuren, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie hij de vertrouwelijke informatie van de andere partij vrijgeeft, voldoen aan deze clausule 15; en

15.2.2. zoals vereist door wetgeving, een rechtbank of competente jurisdictie of een overheids- en regelgevend instelling.

15.3. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet gebruiken voor een ander doel dan het uitvoeren van de verplichtingen onder deze overeenkomst.

 1. Algemeen

16.1. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak van de partijen en vervangt elke voorgaande overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Elk van de partijen erkent en gaat ermee akkoord dat hij bij het aangaan van deze overeenkomst, en de documenten waarnaar wordt verwezen, niet vertrouwt op, en geen recht op verhaal heeft hierbij, een verklaring, weergave, garantie, afspraak, belofte of verzekering (nalatig of onschuldig gemaakt) van een persoon (al dan niet partij bij deze overeenkomst) anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze overeenkomst. Niets in deze clausule is van werking voor het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid voor fraude.

16.2. Indien een van de partijen op de vervaldatum een te betalen bedrag volgens deze overeenkomst niet betaald heeft, heeft de andere partij het recht, maar niet te verplichting om rente te berekenen over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaaldatum, volgens het wettelijke Belgische rentepercentage.

16.3. In geen geval zal een vertraging, verzuim of omissie (geheel of gedeeltelijk) bij het afdwingen, uitvoeren of nastreven van een recht, macht, privilege, claim of verzoek verleend door of zich voordoend onder deze overeenkomst of door de wet, worden geacht of opgevat als een verklaring van afstand van dat of elk ander recht, macht, privilege, claim of verzoek met betrekking tot de betreffende omstandigheden, of werken zodat het afdwingen van dat, of elk ander recht, macht, privilege, claim of verzoek in elke andere instantie op elk moment of alle momenten daarna wordt afgesloten.

16.4. U zult niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming wettelijk volmachtigen, sublicenties uitgeven of dealen met deze overeenkomst of rechten onder deze overeenkomst, of een of al uw verplichtingen onder deze uitbesteden of pogen dit te doen. Elke bedoelde volmachtiging door inbreuk op deze clausule zal geen rechten overdragen op de bedoelde gevolmachtigde.

16.5. Als een bepaling uit deze overeenstemming door een rechtbank of overheidsinstelling van een competente jurisdictie ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op de andere bepalingen van deze overeenkomst, die volledig van kracht zullen blijven.

16.6. Elke mededeling onder deze overeenkomst aan ons zal plaatsvinden per e-mail aan de betreffende affiliatemanager. Klik hier om contact met ons op te nemen. We sturen u berichten onder deze overeenkomst naar het e-mailadres op uw aanvraagformulier of andere e-mailadressen die u aan ons hebt opgegeven. Elke mededeling zal worden gezien als ontvangen binnen twee uur na levering, gesteld dat als de ontvangst plaatsvindt voor 9.00 uur op een werkdag, de mededeling zal worden gezien als ontvangen om 09.00 uur op die dag en dat als een ontvangst plaatsvindt na 17.00 uur op een werkdag of op een dag die geen werkdag is, de mededeling zal worden gezien als ontvangen om 09.00 uur op de volgende werkdag.

16.7. Elke partij verklaart dat hij op geen enkel moment, gedurende en na de termijn, vertrouwelijke informatie betreffende het bedrijf of de zaken van de andere partij of een lid van de groep bedrijven waartoe de andere partij behoort, waarvan hij kennis heeft genomen of waar hij in de toekomst kennis van neemt, zal gebruiken, onthullen of doorgeven aan een persoon, met uitzondering van de zakelijke vertegenwoordigers of adviseurs of tenzij wettelijk verplicht of door een wettelijke of overheidsinstelling en dat hij geen onderdeel van deze vertrouwelijke informatie, direct of indirect, zal gebruiken tenzij voor het doel van deze overeenkomst. Elk van de partijen zal redelijke inspanningen leveren om de publicatie of het openbaar maken van vertrouwelijke informatie over dergelijke zaken te voorkomen.

16.8. Niets in deze overeenkomst is bedoeld als of werkt als het creëren van een partnerschap tussen de partijen of om een der partijen toestemming te geven als vertegenwoordiger voor de ander op te treden, en geen der partijen heeft toestemming om in de naam van of ten gunste van de andere partij te werken of de ander op enige manier te binden (inclusief, maar niet beperkt tot het maken van een vertegenwoordiging of garantie, de aanname van een verplichting of aansprakelijkheid en het uitvoeren van een recht of macht).

16.9. Geen der partijen zal een mededeling doen over deze overeenkomst of het onderwerp zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij, verplicht door de wet of door een wettelijke of overheidsinstelling.

16.10. Behalve voor zover deze overeenkomst uitdrukkelijk toestaat dat een derde partij uit eigen recht een bepaling van deze overeenkomst mag afdwingen, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht om te vertrouwen op een bepaling van deze overeenkomst of deze af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op rechten of rechtsmiddelen van een derde partij die bestaan of beschikbaar zijn naast deze acte.

16.11. De geldigheid, opstelling en uitvoering van deze overeenkomst (en elke claim, geschil of zaak die voortkomt uit of in verband met deze of de uitvoerbaarheid hiervan) wordt geregeerd door en opgesteld in overeenstemming met de wet van België. Elke partij onderwerpt zich onherroepbaar aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtsbanken inzake claims, disputen of zaken die voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst of de uitvoerbaarheid van deze.

16.12. In geval van een verschil tussen de betekenissen van vertaalde versies van deze overeenkomst, is de betekenis van de Franse variant geldig.

 1. Wijzigingen aan deze overeenkomst

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 15 december 2015.